top of page
Water
Psihoterapija

Psihoterapija

 

Riječ psihoterapija nastala je od grčkih riječi „psycho“ (duša) i „therapia“ (liječiti) pa se doslovno može prevesti kao „liječenje duše“.

 

U modernoj znanosti definira se kao tretman poteškoća emocionalne prirode psihološkim putem. Najvažniji su elementi psihoterapije odnos terapeuta i klijenta i psihoterapijski proces. Dobar odnos klijenta i terapeuta karakterizira međusobno povjerenje, poštivanje i spremnost na zajednički rad. Psihoterapijski proces često je nalik uzbudljivom putovanju, dramatičan, emocionalno zahtjevan i izazovan, budući da rad na sebi vodi stvarnoj promjeni u načinu na koji doživljavamo sebe i okolinu. Ona nije „podešavanje“ klijenta kako bi živio prema postojećim društvenim normama, već oslobađanje i razvoj klijentova autentičnog selfa.

 

Najzastupljenija aktivnost tijekom psihoterapije je razgovor, a mogu se koristiti i aktivnosti kao što su pokret, ples, igra, igranje uloga, pisanje, crtanje, tehnike opuštanja i drugo.

Katarina
Calm Sea

Psihoterapija je u prošlosti bila manje zastupljena i korištena je prije svega u radu s kliničkom populacijom. Danas je prepoznata kao efikasno sredstvo za poboljšanje kvalitete života psihički zdravih osoba. Tijekom njezina razvoja profilirali su se brojni pravci, pristupi, škole i postupci, usmjereni na poboljšanje kvalitete različitih aspekata života.

 

Psihoterapija je u Republici Hrvatskoj doživjela snažan razvoj i širenje u zadnjih 20-ak godina, osnovane su mnoge psihoterapijske škole i udruge, naknadno okupljene u Savezu Psihoterapijskih udruga Hrvatske (SPUH).

Katarina Komarica

Edukacija i iskustvo:

  • Edukacija za Imago terapeuta za partnerske odnose (2022. - )

  • Edward Bernays - diplomski studij (2020. - 2022.)

  • propedeutika psihoterapije (edukacija, 2019. – 2022.)

  • integrativna geštalt socioterapija (edukacija, 2012. – 2018.)

  • psihodrama (iskustvo, 2007. – 2009.)

  • Sveučilište u Splitu – stručni studij ekonomije (2006. – 2011.)
  • NLP (edukacija 2004. – 2005.)

  • psihoanalitička psihoterapija (iskustvo, 1998. – 2002.)

Iskustvenim radom na sebi i odnosima s bližnjima shvatila sam da su geštalt terapija i kontakt s drugima moja istinska ljubav i poziv.

Nakon završetka studija ekonomije upisujem trogodišnju edukaciju iz integrativne geštalt terapije. Tijekom edukacije prolazim niz iskustvenih i edukacijskih radionica koje su mi pružile brojne uvide u kompleksnost nas, ljudskih bića.

Volim ljude i vjerujem da je terapija oblik skrbi za sebe koji nam omogućuje da budemo sretniji. Trenutačno živimo u vremenu i kulturi u kojoj je takva skrb za sebe tabu. Nesretnost, potiskivanje i otuđenost stanja su koja vode u brojne (psiho)somatske tegobe.

Duboko vjerujem da svako ljudsko biće ima pravo na sreću, pravo na izbor i da sami pridonosimo kvaliteti vlastitog života.

 

Slobodno vrijeme volim provoditi s obitelji i prijateljima. Volim prirodu, filmove i knjige.

Katarina Komarica
Kontakt

Kontaktirajte nas

Bosanska ul. 6
1000 Zagreb
Hrvatska

Katarina Komarica

katarina.komarica@gmail.com

099 2195 199

Hvala na javljanju

bottom of page